Turisterna visar liten oro för Covid-19-pandemin, eftersom förtroendet för att resa fortsätter att öka. Enligt en undersökning som genomförts av GlobalData medgav 57 % av de tillfrågade att de "inte var oroliga" eller att de hade "liten oro" för spridningen av Covid-19, vilket tyder på att "turisterna är nu bättre förberedda på att leva med viruset".

Hannah Freem, rese- och turistanalytiker på GlobalData, sade följande att "prognoserna för turismen i många länder är mer optimistiska än någonsin tidigare". de senaste två åren". Tjänstemannen varnar dock för att "oron och osäkerheten i Covid-19 har orsakat många utmaningar som kan komplicera den återhämtning. Den ökande efterfrågan, i samband med uppsägningar och flexibelt arbete, som och konkurrensen om personalresurser med andra sektorer har lett till en ökad efterfrågan på arbetskraft. till brist på personal i flera ekonomier som är beroende av turism".

GlobalDatas senaste prognoser visar att på global nivå internationella avresor har nått 68 % av de nivåer som rådde före pandemin, Enligt prognoserna kommer det att öka till 82 % år 2023 och 97 % år 2024, vilket är bättre än år 2019. nivåerna 2025 , som beräknas vara 101 % jämfört med 2019.