Enligt statistik från Eurostat är svårigheterna för medborgare från länder med låg mänsklig utveckling är svårigheterna större. index (HDI). Mer än en tredjedel (35,7 %) av de kvinnliga medborgarna från ett land med utanför EU med ett lågt eller medelhögt HDI har problem med att hitta ett jobb, en siffra som kan jämföras med 31,1 % av männen.

När det gäller kvinnor som är medborgare i ett land utanför EU EU med hög eller mycket hög HDI rapporterar 27,3 % svårigheter, medan endast 20,9 % av männen rapporterar samma sak.

Språk

Svårigheter att behärska värdlandets språk är det mest nämnda hindret, särskilt av personer som är födda i länder med en hög HDI-nivå. låg HDI, med 10,5 % av kvinnorna och 9,7 % av männen.

Svårigheter att hitta ett arbete på grund av bosättning eller medborgarskap viseringskrav är det enda hinder som nämns i större utsträckning av män än av kvinnor. När det gäller medborgare från ett land utanför EU med en låg eller medelhög HDI-nivå är det ett hinder som flest kvinnor och män upplever. utvecklingsindex nämns ämnet av 3,3 % av männen jämfört med 2,8 % av kvinnorna, medan det endast nämns av 2,1 % av männen och 2,8 % av kvinnorna när det gäller medborgare i medborgare från ett land utanför EU med högt eller mycket högt utvecklingsindex. utveckling.