Enligt ANSR orsakade olyckor där cyklister var inblandade 23 dödsfall under 2021 (130 % mer än 2020), 138 allvarliga skador (16 % mer) och 2 511 lindriga skador (19,7 % fler).

Förra året dog dödsfall till följd av olyckor med jordbruks traktorer ökade också, med 14 dödsoffer (16,7 % fler än 2020) och 25 dödsfall (25 % fler än 2020). allvarliga skador (8,7 % fler), vid totalt 194 katastrofer (2 fler .6 %).

I rapporten konstateras att lätta fordon var ansvariga för 72 % av de olyckor som inträffade förra året, med 34 426 olyckor (12,8 % mer), följt av mopeder och motorcyklar, med 8 529 olyckor (8,4 % fler).

Trots ökningen av olyckor, dödsfall i lätta fordon minskade med 14,4 % under 2021 och även bland motorcyklar minskade med 1,9 %.

"Om man jämför kontinentens värden år 2021 med de genomsnittet för de föregående fem åren (2016-2020), fanns det minskningar i de totaler för alla de viktigaste indikatorerna: 10,5 % mindre i olyckor, 16,2 % mindre i dödsfall, minus 0,4 % för allvarliga skador och minus 12,8 % för lindriga skador. skador", står det i rapporten.