Re: Medlidande trötthet

Jag måste gratulera dig till det inslag du publicerade om "medkänsla". trötthet kan skada vårdgivare" (TPN 4 juni). Det var dock synd att det var att artikeln inte publicerades för 12/18 månader sedan. de känslor jag gick igenom när jag tog hand om min dementa make. Tyvärr gick han bort i september förra året och jag måste nu hantera de sorgeprocessen. Kanske ni skulle kunna trycka upp denna artikel då och då för att hjälpa till. dem som tar hand om sina nära och kära.

LESLEY, Armação de Pêra

Via e-post

Re: Korttidsuthyrning

Detta är ett svar på Keith Blairs ledare om korttidsuthyrning. terminshyror.

Utlänningar och emigranter i Portugal som gärna kallar sig för som felaktigt kallar sig "ex-pat" försöker alltid jämföra sitt land med Portugal... deras lagar med portugisiska lagar.

Det finns två stora domstolar i Portugal. Högsta domstolen och den konstitutionella Domstolen.

Konstitutionsdomstolen fattar beslut om konstitutionen... was den laglig eller olaglig. Högsta domstolen fattar beslut i specifika fall... alltså gör inte deras beslut till LAG.

Så i huvudsak bara för att STI går till förmån för någon (person, företag etc.) betyder det INTE att de har skapat ett prejudikat och att att från och med nu kommer alla liknande ärenden att ses eller avgöras på samma sätt.

Namn och adressHemligstämplad

Via e-post