Enligt den nationella civila luftfartsmyndigheten (ANAC) har följande att den gemensamma förordningen nr 8022-D/2022 har trätt i kraft i dag, kommer resenärer på flygningar som till eller från det portugisiska fastlandet inte längre behöver uppvisa bevis på en negativ test, ett EU Covid-19-certifikat eller ett intyg om återhämtning av vaccination.

"I och med att denna nya ordning träder i kraft kan lufttrafikföretag och inte längre omfattas av de restriktiva åtgärder som gäller för flygbolag och passagerare. flygtrafik, i samband med bekämpningen av den pandemi som orsakas av Sars-CoV-2 viruset".

Förordning nr. 8022-D/2022, offentliggjord i Diário da República, upphäver dekret nr 8022-D/2022 om "flygplatser, sjö- och flodgränser". och fastställer villkoren och kraven för respektive kontrollsystem, samt övervakningen av dess funktion".

Enligt det examensbevis som trädde i kraft i dag ska "den den epidemiologiska situationen i Portugal efter Covid-19 pandemin har varit relativt stabil, vilket beror på den höga nivån av vaccinationstäckning, nya läkemedel mot allvarliga sjukdomar och en ökad medvetenhet om kunskap om smittan".

Dessutom har man "även i ett internationellt sammanhang, nämligen inom Europeiska unionen, har utvecklingen av den epidemiologiska situationen inte inte längre motivera att man vidtar exceptionella åtgärder för flygtrafiken, flygplatser samt sjö- och flodgränser".