I ett uttalande meddelade fondförvaltaren, som ägs av Pedro Vargas David och Luís Santos, meddelar att affären, som hade varit planerad att genomföras tillkännagavs i december 2021, utan att avslöja värdet på investeringen.

"ALPAC har för avsikt att stärka den europeiska identiteten hos projektet, nämligen genom att fördjupa dialogen med ledamöterna i Europaparlamentets och Europeiska kommissionens ledamöter i Bryssel, och att fortsätta processen för digitalisering av medierna, liksom dess ansträngningar för att diversifiera".

I samma anda uttalade sig den verkställande ordföranden för ALPAC Capital, Pedro Vargas David, "behovet av att förstärka Euronews röst". i det europeiska medielandskapet och även utanför EU:s gränser. kontinenten".

"Europa har upplevt stunder av instabilitet i det senaste decenniet: finansiella, hälsomässiga och nu militära kriser, som för inte så länge sedan, skulle ha varit praktiskt taget otänkbara. Europeiska unionen har därför spelat en alltmer central roll i våra liv. För att EU ska kunna bli, som vi starkare och effektivare, som vi vill, måste det bli alltmer demokratiskt och Inget av detta är möjligt utan en fri och stark press.