Enligt veckorapporten från Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) om pandemins utveckling sjönk det genomsnittliga antalet dagliga fall av infektion med SARS-CoV-2 coronaviruset inom fem dagar från 11 166 till 10 080 i hela landet, med en liten minskning på fastlandet (9 429).

I dokumentet framhålls också att Rt låg på 0,92 i fredags, då denna indikator som uppskattar antalet sekundära fall av infektion till följd av att varje person bär på viruset var 0,86 den 24 juni.

Genomsnittsvärdet för Rt för perioden mellan den 27 juni och den 1 juli var 0,88, enligt INSA, som uppger att alla regioner i landet ligger under tröskelvärdet 1,00 i denna indikator.

Norrland har en Rt på 0,88, centrum på 0,90, Lissabon och Vale do Tejo på 0,86, Alentejo på 0,87, Algarve på 0,96, Azorerna på 0,94 och Madeira på 0,87.

"Alla regioner, med undantag för den norra regionen, har en incidensfrekvens på mer än 960 fall per 100 000 invånare under 14 dagar", med den högsta siffran på Azorerna (2 107,3), följt av Algarve (2 078,9) och Madeira (2 022,7), enligt rapporten.