Utlännings- och gränsmyndigheten (SEF) och Cascais Council har undertecknat ett protokoll om insamling av biometriska uppgifter och förnyelse av handlingar för brittiska medborgare efter Brexit.

SEF uppger att detta samarbete är avsett för brittiska medborgare som omfattas av det utträdesavtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och som fastställer villkoren för en ordnad utträde ur landet.

Protokollet syftar till att samla in biometriska uppgifter och förnya dokumentationen för brittiska medborgare och deras släktingar som omfattas av avtalet, säger SEF och tillägger att cirka 30 000 personer redan har registrerat sig på Brexitportalen.

Enligt protokollet kommer Cascais kommun att tillhandahålla de anläggningar och personalresurser som behövs för tjänsten och insamlingen av biometriska uppgifter.

Det är upp till SEF att utbilda kommunens personal och tillhandahålla nödvändigt IT-stöd och strukturer för processen.

De brittiska medborgare som omfattas kommer att meddelas av SEF att de ska infinna sig i kommunens lokaler för att få sin registrering.

"Intyget med QR-koden, som kan laddas ner från portalen, förblir ett officiellt uppehållstillstånd i Portugal enligt utträdesavtalet och är giltigt tills det nya kortet utfärdas, liksom unionens nuvarande uppehållstillstånd. Europeiska unionen fortsätter också att accepteras för resor, så länge det är inom giltighetstiden, tills det nya uppehållskortet utfärdas", förtydligar SEF.