Resterande områden hade svår torka (67,9 %) och måttlig torka (3,7 %).

Den sista maj var 97,1 % av territoriet drabbat av svår torka, 1,5 % av måttlig torka och 1,4 % av extrem torka.

Vid en jämförelse med andra år med torka, som finns i den klimatologiska bulletinen, framgår det att det i slutet av juni 2012 och 2005 rådde 56 % respektive 64 % extrem torka.

Institutet klassificerar det meteorologiska torkindexet i nio klasser, som varierar mellan "extremt regn" och "extrem torka".

Högre temperaturer än genomsnittet

Förutom torkindexet visar IPMA:s klimatologiska bulletin att juni månad klassificerades som varm och torr.

Medelvärdena för medel-, maximi- och minimitemperaturen var högre än normalt i juni.

IPMA tillägger också i rapporten att medelvärdet för nederbördsmängden i juni, 22,1 %, var högre än normalt. millimeter, var lägre än normalvärdet 1971-2000, vilket motsvarar 69 procent.

I slutet av juni var andelen vatten i marken fortfarande mycket låg i hela territoriet och särskilt i den inre norra och centrala regionen, i Tagusdalen, Alentejo och Algarve.