Förkortningen av isoleringstiden är en del av uppdateringen. av DGS-standarden om hur personer med misstänkt eller bekräftad Covid-19 och hade tidigare meddelats av ministern för ordförandeskapet den 30 juni.

Enligt hälsomyndigheten utgör denna uppdatering en utveckling "i form av en svarsmodell som är mer fokuserad på den förebyggande och behandling av allvarliga sjukdomar och på medborgarnas ansvarstagande för åtgärder för att förebygga Covid-19, med beaktande av de nya befolkningens höga vaccinationstäckning och stabiliseringen av antalet epidemiologiska situationen" i landet.

På grundval av denna strategi är den kortaste isoleringstiden följande minskas från sju till fem dagar för personer som är symtomfria eller som har eller lindrig sjukdom, under förutsättning att personen, när den är sjuk, inte längre har feber och är bättre.

"Även om smittsamheten avtar efter den femte dagen, är den viruset fortfarande kunna överföras, så det rekommenderas starkt att bära mask på alla tillfällen under ytterligare fem dagar efter isoleringen", varnar DGS.