Fler och fler portugiser väljer att installera luft luftkonditioneringssystem i hemmet, men i sommar är den allmänna prisökningen en pressar familjernas budgetar ännu mer.

Detta beror på att installationen av denna utrustning nådde höjningar i storleksordningen 100 euro jämfört med priserna förra året.

Uppgifter från Fixando visar att det genomsnittliga priset för installation av luftkonditionering ökade från 355 euro år 2021 till 460 euro. (+29,6 %) i år. År 2020 var det genomsnittliga beloppet 350 euro.

Underhållstjänsterna för denna utrustning blev också mer 2022, med ett genomsnittligt pris per tjänst som ökade från 60 euro i 2022 till 60 euro i 2022. 2021 till 73 euro (+21,67 %).

Fixando visar också att antalet portugiser som som ville installera ett luftkonditioneringssystem ökade med 57 procent i juni, jämfört med föregående månad. Redan i maj hade efterfrågan ökat med 58 %, jämfört med april i år.

Alice Nunes, chef för nya affärer på Fixando, uppskattar följande att med de höga temperaturerna som närmar sig de kommande dagarna kommer efterfrågan på luftkonditioneringstjänster och luftkonditioneringsutrustning kommer att öka kraftigt. öka kraftigt igen, i storleksordningen 56 %, under juli månad.