"Jag framför mina djupaste kondoleanser till familjen till den pilot och befälhavare som dog efter en olycka med ett brandbekämpningsplan när han deltog i bekämpningen av en brand i Torre de Moncorvo, Bragança", står det i ett meddelande från ministern för inre förvaltning, José Luís Carneiro.

José Luís Carneiro betecknar händelsen som "tragisk" och riktar "ett ord av solidaritet till alla dem som på ett engagerat, professionellt och generöst sätt tillhandahåller en ovärderlig tjänst för landet genom att bekämpa bränder" och betonar att hans tankar går till alla som deltar i "denna nationella insats".

"Jag vill framföra min djupa kondoleans till de vänner och kollegor som ingår i den särskilda enheten för bekämpning av bränder på landsbygden", tillägger ministern för inrikesförvaltning och tackar även de myndigheter som samarbetade i räddningsarbetet.

Piloten på ett amfibiskt brandbekämpningsplan dog efter att det flygplan han styrde störtade i en vingård i Quinta do Crasto, i Castelo Melhor, kommunen Foz Coa, distriktet Guarda.