"Vi förväntar oss att 5G i slutet av året kommer att vara tillgängligt för praktiskt taget hela befolkningen på Azorerna, med täckning i var och en av de viktigaste församlingarna", säger den verkställande direktören Manuel Ramalho Eanes till Lusa.

Manuel Ramalho Eanes framhöll den "stora potentialen" i 5G-nätet och sade att företaget har "total tillgänglighet" för att samarbeta med Azorernas regering i tillämpningen av den tekniken.

"NOS kom för att dela med Azorernas regionala regering sin tidsplan för genomförande och investeringar i samband med 5G och för att visa sin fulla tillgänglighet att samarbeta med regeringen och alla strukturer, enheter och institutioner i utvecklingen och tillämpningen av denna teknik".

Ordföranden för regionstyrelsen betonade vikten av att ha en "betydande täckning" av 5G-nätet i varje församling på Azorerna.