Åtgärderna för att öka medvetenheten började den 5 juli och pågår fram till den 25 augusti och äger rum två dagar i veckan, från 9.30 till 11.30, som en del av programmet "Njut av stranden på ett säkert sätt! Samarbeta för att skydda dem", säger Algarve kommun.

Målet är att öka medvetenheten bland badande "om faran med klipporna" på "25 stränder i kommunen", tillade Algarve kommun i ett uttalande.

Klippstensfall på Algarves stränder är en naturlig process, som huvudsakligen sker på vintern, men som även kan inträffa under sommaren, i likhet med vad som hände i augusti 2009 på Maria Luísa-stranden, vilket ledde till att fem personer dog.

Även om miljömyndigheterna främjar övervakningen av Algarvekusten och genomför tekniska ingrepp på plats för att föregripa fallande klippor i områden där riskerna är identifierade, kan dessa incidenter inträffa utan förvarning, och åtgärden från Albufeiras kammarförsamling syftar till att se till att "badgästerna informeras om de största farorna" som följer av närheten till klipporna.

"Det är oerhört viktigt att vi garanterar säkerheten för alla som besöker våra stränder", säger Albufeiras borgmästare José Carlos Rolo, som betonar vikten av att "hålla sig borta från klippornas topp eller botten" och se till att de riskskyltar som finns på farliga platser följs.