I juni i år rapporterades 10 156 dödsfall, 217 färre än i maj (-2,1 %), enligt preliminära uppgifter från INE, vilket innebär en ökning med 23,6 % jämfört med juni förra året (plus 1 941 dödsfall).

När man analyserar dödsfall till följd av Covid-19 visar INE att i juni 2022 registrerades 977 dödsfall, 108 fler än i maj, vilket motsvarar 9,6 % av det totala antalet dödsfall.

Jämfört med juni 2021 var det en ökning med 901 dödsfall på grund av Covid-19, visar också de siffror som INE släppt.

Antalet födslar ökar

Uppgifterna pekar också på en ökning med 1,5 % av antalet födslar under de första fem månaderna i år, som uppgick till 31 979, jämfört med samma period förra året (31 504).

I april och maj 2022 var antalet levande födda 6 115 respektive 6 772, vilket motsvarar en minskning med 3 % (189 färre) respektive 0,6 % (38 färre) jämfört med samma månader 2021.

I maj 2022 var den naturliga balansen minus 3 570, vilket är en försämring jämfört med samma månad 2021, då den registrerade ett värde på minus 1 807.

Under de första fem månaderna av 2022 var det ackumulerade värdet av det naturliga saldot minus 21 672, vilket visar en minskning i förhållande till det värde som observerades under samma period 2021 (-27 576).