I informationen från det regionala sekretariatet för social integration och medborgarskap framhålls att "10 904 arbetslösa var inskrivna vid arbetsinstitutet på Madeira [IEM] i slutet av juni, vilket motsvarar en minskning med 965 personer jämfört med föregående månad".

Enligt Madeiras regerings analys är det "endast om man går tillbaka till februari 2009 som vi kan hitta ett lägre värde för antalet registrerade medlemmar i IEM".

Jämfört med samma månad 2021 finns det 8 168 färre arbetslösa på Madeira, vilket motsvarar en minskning med 42,8 procent", tillägger han.

Madeiras verkställande organ (PSD/CDS) framhåller också att "antalet personer som är inskrivna i mindre än ett år minskade med 9,9 % jämfört med maj 2022, medan antalet långtidsarbetslösa minskade med 7,0 %".

"Den autonoma regionen Madeira (RAM) utmärker sig som den enda med en ökning av antalet erbjudanden som tagits emot på årsbasis (+7,2 %)" och registrerar en ökning av antalet placeringar på årsbasis (+30,4 %), kan du läsa mer om i meddelandet.