"I år kommer flygbolaget att öka sin kapacitet före Covid till 115 procent och prioriterar att tidigt återställa personalens löner genom dessa omförhandlade avtal, för att behålla arbetstillfällen och säkerställa en grund för sin tillväxt", skriver flygbolaget i ett pressmeddelande.

De nya avtalen, som redan har godkänts av SEPLA, det fackförbund som företräder Ryanairs piloter i Spanien, och av SNPL, som företräder bolagets piloter i Frankrike, innehåller också "löneökningar och andra förmåner utöver ett fullständigt återställande av lönerna för Ryanairs piloter i Spanien och Frankrike", under en femårsperiod.

"Vi välkomnar dessa långsiktiga avtal som löper fram till 2027 och som kommer att ge många förbättringar för våra piloter baserade i Spanien och Frankrike. Medan återhämtningen från pandemins effekter fortfarande pågår och vår bransch står inför stora utmaningar, ger detta långsiktiga avtal stabilitet, påskyndad löneåterställning, framtida löneökningar och andra förmånsförbättringar för piloterna", sade Ryanairs personalchef.

Tjänstemannen avslöjar också att Ryanair, trots att piloterna omfattas av 2020 års krisavtal, kommer att fortsätta att arbeta med piloter och fackföreningar för att upprätta "nya avtal liknande dem som slutits med SEPLA och SNPL", inte minst eftersom flygbolaget nyligen omförhandlade den påskyndade återställningen av löner och förbättringen av långsiktiga avtal med mer än 85 % av piloterna.