År 2020, trots pandemins inverkan, var medianvärdet av den deklarerade bruttoinkomsten som avdragits från skattepliktiga personers skatteavgifter 9 665 euro, vilket är en ökning med 1,3 % jämfört med föregående år. Oeiras (14 091 euro), Lissabon (12 938 euro) och Cascais (11 827 euro) är de tre kommuner med de högsta värdena, enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE).

Rapporten med inkomststatistik på lokal nivå för 2020 lyfter fram "ungefär 1/5 av kommunerna med ett medianvärde för inkomst per beskattningsbar person som är högre än för landet".

Mellan 2019 och 2020 minskade den årliga förändringstakten för medianvärdet av inkomsten i 268 kommuner. Enligt INE "omfattade denna grupp tio av 18 kommuner i Lissabons storstadsområde, åtta av 15 kommuner i Algarve och fyra av 17 kommuner i Portos storstadsområde".

Enligt INE var det också endast 11 kommuner som uppvisade en minskning av medianvärdet av inkomsten per beskattningsbar person jämfört med 2019. Bland dem sticker sex kommuner i Algarve ut - där Albufeira (-3,0 %) uppvisade den största årliga minskningen - och , i storstadsområdena, São João da Madeira (-0,4 %) och Cascais (-0,3 %).

Totalt 68 kommuner hade medianinkomstvärden som var högre än den nationella referensen: 18 kommuner i Lissabons storstadsområde, 21 kommuner i centrum, 13 i Alentejo, sju i norr, fem på Azorerna, tre på Madeira och en i Algarve.

Dessa uppgifter bygger på "anonymiserade skatteuppgifter från skatte- och tullmyndigheten (AT) avseende skattedeklarationen om inkomstskatt för privatpersoner (IRS - modell 3), som erhållits enligt ett protokoll som undertecknats mellan de två enheterna".