Värdet på hus som bankerna beräknar när de beviljar lån för bostadsköp ökade mest i juni och steg med 27 euro förra månaden till 1 407 euro per kvadratmeter, vilket är det högsta värdet som någonsin registrerats sedan INE började registrera.

Genomsnittsvärdet för bankernas bedömning bygger på undersökningar som bankerna genomför i samband med att de beviljar bostadslån till familjer.

Sedan augusti förra året har bankvärderingen av bostäder legat på en stark toppnivå, det vill säga den har stigit i nästan ett år, vilket visar finansinstitutens förtroende för lån för bostadsköp, trots den nya kontexten med hög inflation, krig i Ukraina, Europeiska centralbankens (ECB) ränteåtstramning och hotet om en recession.

Med dessa värden kommer ett hus på 100 kvadratmeter att värderas av bankerna till 140 700 euro i genomsnitt i hela landet, med skillnader i värden från region till region.

Med det enda undantaget, den autonoma regionen Azorerna (-7 euro), registrerade alla andra regioner månatliga ökningar, med de största i Algarve (+55 euro till 1 895 euro per kvadratmeter) och Lissabon (+41 euro till 1 870 euro).

Norra regionen hade en ökning på 25 euro och Madeira på 24 euro, vilket innebar att värderingarna uppgick till 1 200 respektive 1 360 euro per kvadratmeter. I Alentejo och Centre var ökningarna 14 respektive 7 euro.