I ett uttalande betonade IPMA att de högsta temperaturerna kommer att stiga mellan 2 och 4 grader Celsius (°C) på fredag i hela Portugal, med undantag för kustremsan, där det inte kommer att ske några förändringar. På lördag kommer temperaturerna att stiga mellan 5 och 8 °C på norra och centrala kusten och mellan 2 och 4 °C i resten av landet.

"Under helgen bör den högsta temperaturen nå värden mellan 40 och 42 °C i de mest inre regionerna i Douro- och Tagusdalen, i det inre av Alentejo och på vissa ställen i det inre centrum".

I resten av landet kommer maximitemperaturen att variera mellan 35 och 40 °C, utom längs kusten, där värdena kommer att fluktuera mellan 25 och 35 °C, med de lägsta temperaturerna på Alentejo-kusten.

Tropiska nätter

Minimitemperaturerna kommer också att stiga mellan lördag och tisdag, och tropiska nätter med minimivärden över 20 °C förutspås i stora delar av inlandet och Algarve.

I det norra och centrala inlandet räknar IPMA med en värmebölja från lördag till åtminstone slutet av nästa vecka, medan det vid kusten från och med måndag kommer att vara en nedåtgående trend för maximitemperaturerna på mellan 3 och 5 grader.