Han tog sitt yrke i predikantorden (dominikaner) 1529 när han bara var 15 år gammal. Han fortsatte sina studier fram till 1538 då han började undervisa i filosofiska studier i dominikanklostret i Lissabon. Han undervisade i teologi i olika dominikankonvent i cirka 20 år och 1551 tog han sin magisterexamen i Salamanca. Han fortsatte att undervisa i Batalha och Evora.

Luis av Portugal bad honom att undervisa sin son i religiösa studier eftersom denne skulle gå in i det religiösa livet.


Han 1559 vigdes han till biskop av Braga. Mellan 1561-1564 deltog han i konciliet i Trent i Italien.

Han återvände till Braga där han tog hand om sitt folk och hjälpte dem genom hungersnöd och en återkomst av pesten. Han bidrog också till att utveckla sjukhus och hospicer.

Han hade flera gånger vänt sig till påven Gregorius för att be om tillåtelse att avgå från sitt biskopsämbete. Han fick äntligen sin önskan uppfylld i februari 1582. Han gick till dominikanklostret i Viana do Castelo där han levde mestadels i ensamhet, men undervisade fortfarande vid enstaka tillfällen.

Han dog i klostret den 16 juli 1590 och en staty av honom på en åsna kan ses än i dag. Han är också känd för sina kyrkliga skrifter.

Hans högtidsdag är den 18 juli.