Prisökningen på energiprodukter (+39,7 %) var den faktor som bidrog mest till att inflationen ökade i regionen. Trots detta var ökningen på årsbasis lägre än i juni (42 %).

Med 9,4 % hade Portugal den åttonde minsta prisökningen i euroområdet, även om den låg över genomsnittet för den gemensamma valutan.

Estland, Lettland och Litauen hade en prisökning på över 20 % jämfört med samma månad 2021. De tre länderna har en gemensam gräns med Ryssland, som de är beroende av när det gäller gasleveranser.

Bland de största länderna med gemensam valuta var det bara Spanien som noterade en högre prisökning (10,8 %) än Portugal. Frankrike, Italien och Tyskland hade mindre expressiva ökningar.

I kedjevariationen var Grekland, Luxemburg, Italien, Belgien och Spanien de fem länder där priserna sjönk mellan juni och juli.

Eurostats uppgifter kommer att bekräftas den 18 augusti.