Betalningen av IMI:s fastighetsskatt inleddes i maj med utfärdandet av 4 009 718 avräkningsnotor, av vilka 895 969 var värda mindre än 100 euro, vilket gav upphov till en enda betalningsnota.

För resten delas betalningen upp i två eller tre delbetalningar, som ska betalas i maj och november eller maj, augusti och november, om deras värde är mellan 100 och 500 euro respektive överstiger 500 euro.

Enligt en officiell källa vid AT i år (för IMI för 2021) betalades sammanlagt 580 811 avräkningsnotor till ett värde av mer än 100 euro i sin helhet i maj, i tid.

Detta antal motsvarar en ökning med 3,85 % jämfört med dem som förra året använde detta alternativ för att betala den kommunala fastighetsskatten i en enda betalning.