"Sedan vi gjorde det här åtagandet (...) har vi tagit hänsyn till alla möjliga scenarier om vad den Helige Faderns egna rörelsebegränsningar kan vara", säger biskop Américo Aguiar till Lusa.

Även om arrangörerna har tagit itu med rörlighetsfrågorna är det ännu inte känt vad besöket kommer att innehålla.

"Vi kommer att börja arbeta med påvens program i januari/februari", säger Américo Aguiar och medger att "det finns öppna saker som man vill planera in och som inte är planerade", även om "skelettet i dagsprogrammet alltid är detsamma, det finns ingen förändring", det vill säga att påven kommer att delta i nattvardsvakan från lördag till söndag och i slutmässan på söndag.

"Och sedan finns det officiella programmet och sedan det inofficiella programmet, som är det som kommer från hjärtat och viljan hos påven själv, under den tid han är hos oss".

Och vilka erfarenheter kommer de unga människor som kommer till Lissabon i augusti 2023 att få? "Jag kan tänka mig att det kommer att bli en unik upplevelse. Alla som har haft förmånen att bevittna Världsungdomsdagarna på plats kan se att det är något oförglömligt", försäkrar biskopen.

"Jag ser - och jag tror att jag kan hjälpa till att förstå lite grann - Panama [det land som stod värd för den senaste WYD, 2019] med ankomsten av de olika delegationerna. Ungdomarna talar sina språk, engelska, spanska, franska och andra, som tyska och polska och så vidare, och vid en viss punkt börjar jag höra dem tala ett nytt språk som inte är engelska, inte riktigt spanska, det är en sak, en blandning av vad den lätthet med vilken ungdomar kommunicerar innebär", säger Américo Aguiar.

"Vi kommer att få se hundratusentals ungdomar som en flod som flyter genom staden, som flyter genom Stor-Lissabon, i detta firande av universell broderskap som påven ber oss om".

Till detta möte är även icke-katolska ungdomar inbjudna.

"Det är inte gjort för någon religion, för någon känslighet eller för någon särskilt speciell sektor. Inbjudan till Världsungdomsdagen riktar alla påvar sig till ungdomar runt om i världen och det är detta som vi har upprepat och det är den insats vi har gjort", säger Lissabons hjälpbiskop.