Enligt Rubio fortsätter Portugal att vara intressant för fastighetsinvesterare, även i tider av krig i Europa, hög inflation och stigande räntor, eftersom landet har "utmärkta förutsättningar för att locka utländska investerare".

"Faktorer som säkerhet, gästfrihet, klimat, gastronomi och livskvalitet gör att utländska investerare i allt högre grad ser vårt land som ett säkert alternativ för att investera i fastigheter. Vi tror att denna dynamik kommer att fortsätta under de kommande månaderna, med tanke på de exceptionella egenskaper som Portugal uppvisar", sade Rubio.

Växande intresse från utlandet

Enligt idealista visar de senaste uppgifterna från Remax att företaget har registrerat ett växande intresse från utländska kunder. Dessa representerar 21,5 % av de affärer (en av fem) som företaget genomförde under årets första fem månader. Detta är en ökning med 57 procent jämfört med samma period förra året.

Brasilianare leder listan över huvudköpare med 30,6 % av transaktionerna. "Vi lyfter också fram den kraftiga ökningen av efterfrågan från nordamerikaner, som är den näst viktigaste nationaliteten när det gäller internationella kunder, med 7,4 % av transaktionerna, vilket överträffar engelska, franska och angolanska nationaliteter". För bara ett år sedan, mellan januari och maj 2021, stod nordamerikaner för endast cirka 5 % av de totala transaktionerna med utländska kunder.