Endast fem av de 60 övervakade reservoarerna hade en vattentillgång som var större än 80 % av den totala volymen och 26 reservoarer hade en vattentillgång som var mindre än 40 % av den totala volymen.

Endast Ave-bäckenet översteg i slutet av juli den genomsnittliga lagringen under referensperioden (1990/91-2020/21).

Den sista dagen i juli hade Cávado (36,4 %), Mira (37,2 %) och Sado (41,1 %) också lägre vattentillgång.

De högsta nivåerna fanns i avrinningsområdena Mondego (77,8 %), Guadiana (66,3 %) och Ave (59,2 %).

Tagusbäckenet hade 51,9 % av sin kapacitet.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.

I slutet av juni var mer än en fjärdedel av fastlandets territorium drabbat av extrem torka (28,4 %) och resten av territoriet var drabbat av svår (67,9 %) och måttlig torka (3,7 %).