Uppgifterna har delats av Emigration Observatory, ett studie- och forskningscentrum som är baserat på den officiella statistikavdelningen vid Citizenship and Immigration Canada.

År 2021 redovisade denna avdelning 406 005 utlänningar som kom in på kanadensiskt territorium det året, varav 0,2 % var portugiser.

Dessa 890 inresor från Portugal år 2021 utgör det högsta värdet sedan 2000. Det lägsta värdet noterades 2003 (329 inresor).

Enligt ett uttalande från Emigration Observatory "fortsätter den portugisiska emigrationen till Kanada att utgöra en mycket liten del, både av invandringen i detta land (0,2 %) och av den totala portugisiska emigrationen (mindre än 1 %)", men ökningen på 61,8 % jämfört med föregående år var betydande.