I ett uttalande där SEF utvärderade denna beredskapsplan sade man att den hade behandlat cirka 3 500 000 passagerare och 9 500 flygningar sedan den trädde i kraft den 4 juni, i syfte att "stärka kontrollkapaciteten vid EU:s yttre luftgräns".

Enligt SEF uppnåddes under den aktuella perioden "tillfredsställande resultat i fråga om passagerarbehandlingen, med nästan inga anmärkningsvärda begränsningar i gränskontrollen vid in- och utresan till landet", trots "det stora antalet flygningar och passagerarvolymer".

Beredskapsplanen - som bygger på en förstärkning av de mänskliga resurserna på flygplatserna och på nya tekniska och operativa lösningar - "gjorde det möjligt att utvidga den elektroniska gränskontrollen (E-gates) till att omfatta tredjelandsmedborgare som har ett starkt turistflöde och som inte utgör någon migrations- eller säkerhetsrisk (Förenta staterna och Kanada), vilket gjorde det möjligt att behandla cirka 106 000 passagerare av dessa nationaliteter på de fem nationella flygplatserna under de senaste 60 dagarna".