Medan det i länder som Spanien är lätt att hitta en fastighet med pool på marknaden är det mycket svårare att hitta sådana fastigheter i Portugal, där endast 9,3 % av de lägenheter som annonseras på fastighetssajten i Portugal har en pool.

Enligt uppgifterna är Lissabon den stad där prisskillnaden mellan att köpa en fastighet med eller utan pool är störst. I huvudstaden betalar de som väljer att köpa en bostad med pool i genomsnitt 79,1 % mer. Aveiro (63 %), Castelo Branco (58,8 %), Beja (52,6 %), Viana do Castelo (44,4 %), Porto (32,7 %) är de städer där prisskillnaden är störst mellan hus med och utan pool.