Flygledaren NAV vill förlänga tidtabellen för flygningar i Lissabon för nattperioden mellan den 18 oktober och den 29 november, på grund av införandet av det nya kontrollsystemet Top Sky, säger en företagskälla till Lusa.

En officiell källa från NAV förklarade för Lusa att det handlar om att förlänga tidtabellen för flygningar i Lissabon, för nattperioden, inte för att öka trafikvolymen, utan för att fördela flygningarna över fler timmar, vilket gör det möjligt att uppdatera flygledningssystemet, från och med den 18 oktober. Tanken är att undantagsordningen ska gälla mellan den 18 oktober och den 29 november, förklarade NAV.

Lissabons flygplats har ett system för begränsning av nattflygningar, där man på grund av buller begränsar antalet flygningar till 91 per vecka mellan kl. 00.00 och 06.00. I juli fördömde miljöorganisationen Zero att bullernivåerna på Lissabons flygplats överskrider de lagstadgade gränserna och varnade för att begränsningen av nattflygningar inte heller efterlevs.

Top Sky-projektet, som är gemensamt för sex andra länder och samordnas av Eurocontrol, presenterades av NAV 2019 och omfattar en investering på 103,8 miljoner euro fram till 2023.