De senaste uppgifterna från lyxförmedlaren Engel & Völkers (E&V) visar att verksamheten i Portugal ökade under första halvåret. "Denna exponentiella tillväxt förklaras av en stark inhemsk efterfrågan, som redan har visat en stark uppåtgående trend sedan förra året, samt utländska investerares återkomst till den portugisiska marknaden", säger Juan-Galo Macià, ordförande för E&V för Spanien, Portugal och Andorra.

Enligt idealista registrerade företaget en rekordomsättning på 119,2 miljoner euro mellan januari och juli, vilket motsvarar en ökning med 124,8 procent jämfört med samma period förra året. Det genomsnittliga priset för sålda fastigheter översteg 522 000 euro, vilket är 30 % högre än under samma period förra året. Enligt det tyska multinationella företagets beräkningar kommer 2022 att bli det bästa året någonsin i Portugal, och omsättningen från förra året (168 miljoner euro) förväntas överträffas.

Under första halvåret förmedlade E&V totalt 292 transaktioner, varav 228 avser försäljningstransaktioner, vilket innebär en ökning med 72,7 % jämfört med samma period 2021. De återstående 64 var transaktioner på marknaden för uthyrning av högsta kvalitet (+23,1 % jämfört med samma period förra året).

"Robustheten i våra resultat överträffade våra mest optimistiska prognoser. På bara sex månader lyckades vi överträffa den totala volym som registrerades under 12 månader 2019, före pandemin (107 miljoner under 2019)", säger Juan-Galo Macià.