"Undersökningen visar att 10,4 % av invånarna år 2022 är 'mycket nöjda', 61,6 % 'nöjda', 20 % 'inte särskilt nöjda' och 8 % 'inte alls nöjda'".

Bland de viktigaste skälen till tillfredsställelse finns livskvalitet/stabil levnadsstandard (22,7 %), att ha ett arbete (21,5 %), familjeliv (19,3 %), hälsa (18,1 %) och att gilla platsen där man bor (10,3 %).

När det gäller missnöje är "ekonomiska svårigheter/hög levnadskostnad (32,8 %), låga löner och pensioner (22,5 %) och hälsoproblem (18,1 %) de tre viktigaste skälen som anges av de svarande".

"Missnöje med den nationella hälso- och sjukvården (4,4 %) och den internationella situationen (2,0 %) förekommer för första gången som orsaker till missnöje. Regeringspolitik (7,8 %), arbetslöshet (6,9 %) och ensamhet (5,4 %) är andra orsaker som nämns.