"Jag hävdar att det är nödvändigt att utvärdera situationen [så att] regeringen och kommunerna hittar lösningar, eftersom kommunerna inte har de ekonomiska förutsättningarna för att bygga bostäder i den omfattning som krävs", varnade han.

Borgmästaren sade att kommunerna "vill vara en del av lösningen" och gav som exempel kommunen Santiago do Cacém, "som har kommunal mark" som kan vara "en första punkt för att lösa problemet".

Han anser att de investeringar som aviserats för industri- och hamnområdet i Sines, som ligger i närheten av Santiago do Cacém, kommer att leda till en "brutal ökning av behovet av bostäder", eftersom de kommer att "locka till sig tusentals arbetare" som kommer att ta till "hyresmarknaden".

Detta "är en fråga som oroar oss mycket, eftersom den också påverkar befolkningen i vårt län, nämligen ungdomar som vill frigöra sig och som söker sig till hyresmarknaden och det finns inga bostäder för dem", varnade han.