"Mötet mellan generaldirektoratet för sysselsättning och arbetsrelationer (DGERT), Sintac och ANA/VINCI kommer att äga rum tisdagen den 9 augusti kl. 10.30 i DGERT:s lokaler", meddelar facket.

"Kallelsen till DGERT syftar till att förhandla fram ett avtal om de minimitjänster som ska tillhandahållas under den 19 och 21 augusti", sade de, "i syfte att förhandla fram ett avtal om minimitjänsterna och de medel som krävs för att säkerställa dem från klockan 00.00 den 19 augusti till klockan 24.00 den 21 augusti".

"Sintac hoppas att detta, förutom definitionen av minimitjänsterna, kommer att göra det möjligt att nå en överenskommelse med arbetsgivaren - ANA/VINCI - som tar hänsyn till de förslag som detta fackförbund har lagt fram".

Fackföreningarna Sintac och SQAC (Commercial Aviation Staff Union) meddelade den 1 augusti att de hade varslat om strejk på de tio nationella flygplatser som Vinci Aeroportos har koncession på mellan den 19 och 21 augusti.

"Med tanke på inflexibiliteten i de förslag som ANA/VINCI har lagt fram under det senaste året och försöket att minska de rättigheter som finns inskrivna i företagsavtalet, vilket angriper de rättigheter som arbetstagarna har uppnått under årtionden, anser Sintac och SQAC att det är brådskande att avsluta denna blinda politik och sätta stopp för all denna instabilitet".

Strejkvarslet utfärdades efter samråd med arbetstagarna och kommer enligt dokumentet att omfatta "alla arbetstagare på alla ANA-flygplatser i Vinci Aeroportos-gruppen". Det träder i kraft kl. 00.00 den 19 augusti och sträcker sig fram till slutet av den 21 augusti.