I den tredje preliminära rapporten om bränder på landsbygden för 2022 anger ICNF att av den totala brända arealen var 28 897 hektar bebyggd, 23 338 hektar var buskmark och 6 119 hektar var jordbruksmark.

Om man jämför siffrorna för 2022 med de föregående tio årens historik konstaterar ICNF att det var 6 % färre landsbygdsbränder, men 59 % mer bränd yta, jämfört med årsgenomsnittet.

År 2022, med uppgifter fram till den 31 juli, har det femte högsta värdet i antal bränder och det tredje högsta värdet i bränd yta sedan 2012.

I år är juli den månad som har det största antalet landsbygdsbränder, 40 % av det totala antalet, och även den månad som har den största brända arealen, 46 996 hektar, vilket motsvarar 81 % av den totala brända arealen som registrerats i år.

Siffrorna visar också att bränder med en bränd yta på mindre än en hektar är vanligast i år (82 % av det totala antalet bränder). När det gäller stora bränder rapporterar ICNF att det i slutet av juli fanns 12 bränder med en bränd yta på minst 1 000 hektar.

De fem största bränderna i år inträffade alla i juli, och den som upptog den största arealen var den som bröt ut i kommunen Murça, Vila Real, den 17 juli (7 058 hektar). Därefter följer branden i Pombal, Leiria, med 5 126 hektar bränd yta (den 8 juli).

På tredje plats kommer branden i Chaves, Vila Real, den 15 juli, med 3 368 hektar bränd yta, därefter Carrazeda de Ansiães, Bragança, den 7 juli, med 3 330 hektar bränd yta, och Ourém, Santarém, också den 7 juli, som förbrukade 2 936 hektar.