I ett uttalande förklarar GNR att man med denna aktion ("Roadpol - Speed"), som pågår fram till söndag 14, också vill öka samhällets medvetenhet om vikten av att bilförare ska anta säkrare beteenden för att främja trafiksäkerheten och skydda människoliv.

Under 2021 registrerade GNR totalt 69 186 trafikolyckor, varav minst 3 564 hade för hög hastighet som huvudorsak.

När det gäller hastighetsövervakning registrerades förra året 142 721 överträdelser.