"Det är viktigt att agera snabbt, att det sker en snabb desinfektion och att detta blir en rutin", sade ordföranden för União de Freguesias de Évora, Francisco Branco de Brito.

Borgmästaren talade om ett uttalande från församlingsförbundet om den påstådda spridningen av skadedjur i den historiska stadskärnan, som klassificerats som världsarv av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco).

När Lusa kontaktade borgmästaren i Évora, Carlos Pinto de Sá, vägrade han att vara oroväckande när det gäller problemet och hävdade att "det inte är en allmän situation".

"Det är en situation som i grund och botten beror på den tid vi lever i, eftersom det inte har regnat och det är mycket varmt", sade han, men medgav samtidigt att "det finns en spridning av vissa arter i vissa områden" i staden.

Pinto de Sá försäkrade att kommunen "regelbundet genomför desinfektionsinsatser" i staden och att man gör det "i enlighet med de regler som fastställts".

"Därför är vi uppmärksamma och ingriper när det är motiverat", betonade han.

Stort problem

Ordföranden för Évora Parish Union varnade för att spridningen av skadedjur på offentliga platser, såsom råttor, kackerlackor och duvor, "håller på att bli ett stort problem".

"Råttor och kackerlackor som kommer ut ur rännorna är synliga på gatorna, vilket inte är trevligt för invånare och turister och är också ett bekymmer för oss på grund av de sjukdomar som kan uppstå i denna situation", betonade han.