Generalsekreteraren för National Association of Automobile Commerce and Repair Companies (ANECRA), Roberto Gaspar, sade till tidningen att "vagnparkscheferna förlänger ständigt tidsfristerna med sina kunder eftersom de inte har några nya bilar att byta ut, så de föreslår att de ska förnya för ytterligare ett år. Och i vissa fall använder de sig av en ny metod: ett nytt leasingkontrakt [långtidsuthyrning av fordon] för bilar som är upp till tre år gamla, och de gör till och med två eller tre kontrakt med samma bil".

Chefen tillade att dessa kontrakt var ovanliga och att marknaden för begagnade bilar, som i hög grad drivs av cheferna, lider under denna brist. Roberto Gaspar säger också att makten nu ligger på tillverkarnas sida. "Det är marknadens lag som gäller: när utbudet var stort hade dessa aktörer större förhandlingsstyrka, eftersom de köpte i stora mängder och därmed fick bra rabatter. Nu, när efterfrågan är större, är det tillverkarna som dikterar reglerna och flottförvaltarna som, om de vill göra ett nytt kontrakt, betalar högre priser".

Den nuvarande bristen på nya bilar på marknaden började i pandemins inledande fas, då de införda restriktionerna ledde till brist på vissa komponenter som är nödvändiga för att tillverka fordon, främst halvledare. Dessa komponenter tillverkas främst i asiatiska länder och territorier, såsom ön Taiwan, Sydkorea och Japan, som har infört några av de mest restriktiva åtgärderna mot kovid i världen.