Inom ramen för Operation Verão Seguro 2022 upptäckte GNR 46 överträdelser för olaglig eller oriktig camping och husvagnsliv i ett skyddat område och de respektive ägarna har identifierats.

"Illegal eller oriktig camping och husvagnsanvändning i ett skyddat område kan leda till överdriven och oordnad ockupation av offentliga platser och kustområden med husbilar och liknande, med negativa konsekvenser för landskapet, miljön, markanvändningsplaneringen och folkhälsan.

"GNR kommer att fortsätta att öka medvetenheten bland campare så att de antar ett mer ansvarsfullt och miljövänligt beteende, särskilt i dessa skyddade områden", heter det i ett uttalande från GNR.