Enligt indikatorer från SREA (Regional Statistics Service of the Azores) landade 252 483 passagerare på regionens flygplatser under juli månad: 96 324 från det nationella territoriet, 115 404 från öarna i skärgården och 40 755 från utlandet.

Antalet passagerare som anlände med flyg i juli på Azorerna är det högsta under de senaste fem åren, eftersom 165 833 personer steg i land 2021, 63 572 2020, 219 439 2019 och 210 872 2019.

"Siffrorna för landstigna passagerare ökade jämfört med de siffror som registrerades under samma månad 2019 (15,1 %), före pandemin av covid-19, och 52,3 % jämfört med juli 2021", anger SREA.