"[...] Från januari till juni 2022 minskade värdet av exporten med 1,28 % jämfört med samma period 2021 och översteg 432 miljoner euro (5,6 miljoner euro mindre jämfört med samma period 2021)", uppger ViniPortugal.

Föreningen lyfter fram exportökningen på marknader som Angola (+55,2 %) och Japan (+21,6 %).

Ryssland däremot uppvisade en minskning med 62,1 % under denna period.

Kina, Tyskland och Sverige hör också till de marknader som har haft de största nedgångarna, med förluster på 47,7 %, 12,8 % respektive 16,8 %.

Mellan januari och juni minskade exporten av portugisiska viner till EU-marknaden med 5,1 %, medan exporten till tredjeländer ökade med 2,2 % jämfört med samma period 2021.

"Vinexporten har sjunkit under några månader, siffror som vi började förutspå sedan producenterna registrerade brist på råvaror i sin produktion och problem i distributionen", säger ordföranden för ViniPortugal - Interprofessionell vinförening, Frederico Falcão.