Uppgifter från Eurostat visar att Portugal år 2021 hade 14 037 yrkesbrandmän anställda av totalt 365 071 i hela gemenskapen, vilket motsvarar 0,2 % av sysselsättningen i EU.

"De bränder som rasar i Europa har ödelagt tusentals hektar mark i Frankrike, Portugal, Spanien, Italien och Grekland, vilket har satt brandmännen i de drabbade länderna på prov", uppger Eurostat.

Enligt EU:s statistikbyrå hade Estland, Cypern, Rumänien och Slovakien förra året omkring 0,4 % av den totala sysselsättningen för dessa yrkesgrupper och registrerade den högsta andelen brandmän i sina respektive arbetskrafter.

När det gäller ålder var de flesta professionella brandmännen mellan 30 och 54 år gamla, av totalt 264 600 år 2021, följt av åldersgrupperna över 55 år (50 300) och 15-29 år (50 100).

När det gäller de enskilda medlemsstaterna hade Danmark 2020 den lägsta andelen utgifter för brandskyddstjänster av de totala utgifterna, nämligen 0,1 %, följt av Belgien, Malta, Österrike, Portugal och Slovenien med 0,3 % av utgifterna för deras offentliga förvaltningar.

Rumänien hade däremot den högsta andelen utgifter för brandskyddstjänster med 0,8 %, följt av Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Grekland, Litauen och Luxemburg med 0,6 %.