De offentliga utgifterna för skydd av skogsbränder i Europeiska unionen år 2020 motsvarade 0,5 % av de totala utgifterna, eller 32,9 miljarder euro. Detta är en ökning med 6,4 % jämfört med 2019, då utgifterna uppgick till cirka 30,9 miljarder euro. Om man tittar på medlemsländerna är Portugal bland de länder i blocket som spenderade minst på brandskydd det året.

Enligt uppgifter från Eurostat ligger den portugisiska procentsatsen i linje med Belgiens, Maltas, Österrikes, Schweizens och Sloveniens. Danmark och Island var de medlemsstater som spenderade minst, omkring 0,1 % respektive 0,2 %. Rumänien var det land i EU som investerade mest i brandskydd 2020, omkring 0,8 procent.