Den genomsnittliga månatliga bruttolönen per anställd, som inte omfattar andra lönekomponenter samt semester- och julbidrag, ökade med 3,1 % till 1 439 euro under andra halvåret i år, men i reala termer minskade den med 4,6 % på grund av inflationen (8 %) under denna period, enligt uppgifter från INE om utvecklingen av Portugals inkomster.

Dessa resultat omfattar 4,4 miljoner arbetstillfällen, vilket motsvarar socialförsäkringsmottagare och prenumeranter på Caixa Geral de Aposentações. De påpekar att när det gäller grundlöner och vanliga löner var den reella nedgången ännu större (-5,1 %) under de tre månader som avslutades i juni.