När det gäller antalet dödsfall till följd av Covid-19 visar uppgifterna att det minskade till 453 i juli, vilket är 525 färre än i juni 2022 och motsvarar 4,3 % av det totala antalet dödsfall.

Jämfört med juli 2021 var det en ökning med 181 dödsfall på grund av Covid-19.

Enligt INE:s publikation "Vital Statistics -- Monthly Data" dog 74 639 personer under denna period, 1 480 färre än under samma period 2021 (-1,9 %).

Preliminära uppgifter från INE visar också på en ökning av antalet födda under första halvåret 2022 (38 580) jämfört med samma period 2021 (38 050), vilket motsvarar ytterligare 530 levande födda (+1,4 %).

I juni 2022 var antalet levande födda 6 532, vilket är ett värde som ligger nära värdet för juni 2021 (6 546).

"Under juni månad 2022 var den naturliga balansen (skillnaden mellan antalet levande födda och antalet döda under en viss tidsperiod) -3,649, vilket är en försämring jämfört med samma månad 2021, då den uppvisade ett värde på -1,663", säger INE.

Det nämns också att under första halvåret 2022 var det ackumulerade värdet av den naturliga balansen minus 25,265, vilket innebär en minskning i förhållande till det värde som observerades under samma period 2021 (-29,239).

INE-data räknar också antalet äktenskap och visar att i juni 2022 firades 3 985 äktenskap, vilket motsvarar en ökning med 23 % jämfört med antalet äktenskap som ingicks i juni 2021 (745 fler).

Under första halvåret 2022 firades 13 904 äktenskap, 5 231 fler än under samma period 2021.