Enligt uppgifter om internationell handel från det nationella statistikinstitutet (INE) ökade exporten och importen under andra kvartalet i år med 31,2 % respektive 37,7 % jämfört med samma period 2021.

Statistikmyndigheten presenterade också de slutliga resultaten för år 2021, som på grundval av ytterligare information som erhållits under tiden innehåller revideringar jämfört med de preliminära resultaten som offentliggjordes i juni, för ökningar på 18,3 % för exporten och 22,0 % för importen (revideringar på 0 respektive 0,6 procentenheter).

I juni 2022 uppvisade exporten och importen av varor nominella ökningar på årsbasis på 37,1 % respektive 41,6 % (+40,7 % respektive +45,0 %, i samma ordning, i maj 2022) .