"Vi hade 119 fångar, antingen av det republikanska nationalgardet eller av rättspolisen", förklarade José Luís Carneiro i Batalha (Leiria).

Enligt tjänstemannen "pågår andra undersökningar för att upptäcka orsakerna till andra bränder och kan leda till andra gripanden".

Ministern försäkrade att regeringen i år kraftigt stärkte "inspektions- och övervakningsmekanismerna" och att "detta inspektionsarbete" intensifierades "i en samverkan mellan det republikanska nationalgardet och själva flygvapnet, med luftövervakning i samverkan med de 230 fasta utkiksposterna och, senare, även själva videoövervakningen, som är placerad för att skydda skogen".

"Alla dessa medel har bidragit till att säkerställa en arresteringsfrekvens som redan är mer än dubbelt så hög som arresteringsfrekvensen under tidigare år", sade han och ansåg att detta "också visar systemets effektivitet i kampen mot mordbrännare".