Enligt DGS veckovisa epidemiologiska rapport rapport, finns det 1 615 färre infektioner och sex färre dödsfall under den aktuella perioden jämfört med föregående vecka.

Av bulletinen framgår också att 568 personer i måndags var inlagda på sjukhus, 111 färre än samma dag föregående vecka, med 43 patienter på intensivvårdsavdelningar, minus fem.

DGS började publicera uppgifter om sjukhusinläggningar för måndagen innan rapporten publicerades på fredagar och begränsade dem till fastlandet.

Enligt DGS bulletin låg sju-dagarsincidensen på måndagen på 191 fall per 100 000 invånare, vilket innebar en minskning med 7 % jämfört med föregående vecka, med ett överförbarhetsindex (Rt) för coronaviruset som steg till 0,89 (från 0,83).

Per region noterade Lissabon och Vale do Tejo 7 126 fall mellan den 2 och 8 augusti, 840 färre än under föregående period, och 18 dödsfall, tre färre.

Norra regionen stod för 4 696 fall (minus 282) och 12 dödsfall (minus tre), och Centrala regionen stod för 4 696 fall (minus 282) och 12 dödsfall (minus tre). uppgick till 3 403 infektioner (minus 201) och 16 dödsfall, fem fler än under föregående period.

I Algarve registrerades 1 440 positiva fall (74 fler) och fem dödsfall (fem färre än föregående vecka) och i Alentejo fanns det 1 056 infektioner av SARS-CoV-2 (212 färre) och sex dödsfall (samma antal i förhållande till föregående balans).

När det gäller de autonoma regionerna hade Azorerna 1 114 nya infektioner mellan den 2 och 8 augusti (92 färre) och ett dödsfall (samma antal som föregående vecka), medan Madeira noterade 808 fall (62 färre) och fyra dödsfall (samma antal). jämfört med förra veckan), enligt uppgifter från DGS.

Enligt rapporten var åldersgruppen 40-49 år den som hade flest fall inom sju dagar (3 111), följt av personer mellan 50-59 år (3 018), medan barn upp till 9 år var den grupp som hade minst antal infektioner (795) under veckan i fråga.

Av det totala antalet inskrivningar var 214 äldre personer över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år (148) och 60-69 år (75).