Luís Nobre sade till journalister att "Infraestruturas de Portugal (IP), som äger fastigheten, hade för avsikt att använda ett utrymme som varit tomt i mer än ett decennium".

Borgmästaren försäkrade att de funktioner och tjänster som för närvarande finns på järnvägsstationen "inte kommer att försvinna, utan flyttas till en annan plats".

"Biljettkontoret, baren och andra tjänster kommer att finnas kvar. Det kan inte vara annorlunda. Ingen skulle göra en investering på 90 miljoner euro i moderniseringen av Minho-linjen och sedan äventyra investeringen", hävdade han.

Enligt Luís Nobre "föreslog affärsmannen, som redan har ett hotell i staden, att IP skulle omvandla byggnaden till ett hotell och senare informerades kommunen om projektet".

"Kommunen samtycker. Det är förnuftigt att omdisponera den historiska fastigheten, så länge stationens nuvarande funktioner inte försämras. I grund och botten handlar det om en uppskattning av en byggnad som kommer att ha en dynamisk funktion, inte bara som hotell, utan också genom de synergieffekter som den kommer att skapa och genom att hela omgivningen vitaliseras", preciserade han.

Borgmästaren tillade att "kommunen har övervakat tillståndsförfarandet tillsammans med det regionala kulturdirektoratet i norr (DRCN)".

På frågan om investeringssumman svarade Luís Nobre att han inte visste och tillade endast att det nya hotellet "alltid måste ha mer än 40 rum, annars blir det inte hållbart".