Antalet registrerade passagerare är cirka 12 procent från att nå värdena under samma period 2019, det vill säga före pandemin.

Lissabons flygplats hanterade nästan hälften av passagerarna som anlände och lämnade Portugal, totalt 12,1 miljoner personer. Detta innebär en ökning med 380,4 procent jämfört med samma period förra året.

Längre norrut, på flygplatsen i Porto, rörde sig 5,52 miljoner människor, men det var flygplatsen i Faro som noterade den största ökningen, 503,2 procent, med 3,46 miljoner passagerare.

Omkring 80 procent av de passagerare som steg av i Portugal under juni 2022 reste med kommersiella flygningar från utlandet, vilket är en ökning med 70 procent jämfört med samma period förra året.

När det gäller flyg som avgick från Portugal landade mer än 80 procent i europeiska länder. Värdet har ökat med 10 procentenheter jämfört med juni 2021.

Enligt INE närmar sig värdena snabbt de uppgifter som registrerades under åren före pandemin och alla restriktioner för att begränsa Covid-19.

Under juni 2022 cirkulerade enligt INE i genomsnitt mer än 95 000 passagerare per dag på portugisiska flygplatser, ett värde som ligger nära juni 2019, då cirka 98 000 passagerare per dag cirkulerade på nationella flygplatser.